Aanmelding vraagouder

1. Gegevens vraagouder
Naam + voorletters: *
Geslacht: * Man  Vrouw 
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoon privé: *
Tel. werk/mobiel:
E-mail: *
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Burgerlijke staat:
Burger Service Nummer (BSN):

2. Gegevens partner
Naam + voorletters:
Geslacht: Man  Vrouw 
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon privé:
Tel. werk/mobiel:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Burger Service Nummer (BSN):

3. Voor welke kinderen wordt opvang gevraagd en gedurende welke tijden?
(Bij zwangerschap achternaam en vermoedelijke geboortedatum opgeven.)
Kind 1
Naam: *
BSN:
Geslacht:
Geboorte datum:
Aantal dagen:
 
Kind toevoegen

4. Wat is de gewenste datum van ingang van de opvang?
(Indien nog onbekend, s.v.p. bij benadering aangeven.)
Ingangsdatum:

5. Wilt u uw kind(eren) laten opvangen door een gastouder of door een oppas in uw eigen huis?
Soort opvang:

6. Heeft u een AVP-verzekering (voorheen WA)?
Verzekering: Ja  Nee 
Aanvullende opmerkingen:

Algemene voorwaarden: * Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden van Stichting Ozizo.
IBAN nummer: *
Automatische incasso: * Hierbij machtig ik stichting Ozizo tot automatische incasso van de inschrijfkosten van 38,-
(Een incasso kan altijd binnen 56 dagen teruggevorderd worden als u het er niet mee eens bent.)